Skip to content

THQ – The spatial cut

THQ – narratives in space

The Headquarters of Telekom and T-Systems in Budapest behaves like a huge artifact. The designers created a sculpted mass, in which a special composition order of christalic shapes are composed. These  behave as decorative jewels on the building. This means a new possibility of ornamentation in the compositional order of contemporary architecture. The building is not a decorated box, the ornament is a proportionate part of the whole concept. It appears as a spatial collage and as an opportunity to alternate scales on the house. The jewels are placed as a cut off portion of a larger surface to the mass of the larger scale. With their apparent continuity, they mean a break, which means the spatial appearance of photo cuttings.

When designing the building, this concept was painted in paintings. The Wrapped Mass was made in 2015 by Kőszeghy, and is owned by the Tiba Studio since. Further paintings of the building are processed from an artistic point of view. The possibilities of composinal experiments among the different elements are investigated. They show a system of forming, that is present in contemporary architecture, since the shaping of the buldings allows almost everything today. The free-style shaping becomes a geometry that goes along a whole building. Opposing this the free-formed gestures can be put into framed places on a building, which is a contrast to the vivid geometry. For Kőszeghy the emotional space created by gesture painting within a geometric order as a neutral background is important. Just as the façade of the building works as a simple backdrop for the golden jewels, this duality can be seen as an interplay  of the different surfaces.

The history of the building design is a kind of narrative that creates personal and professional links between the paintings and the building. It is not a simple illustration, it is the imprint of the artistic character of the architectural concept.

 

THQ  – narratívák térben

 

A Telekom és T-Systems székháza egy hatalmas műtárgyként viselkedik. A tervezők egy szoborként formált tömeget hoztak létre, amiben egy sajátos kompozíciós rendben kapnak helyet olyan felületek, amik az épületet díszítő ékkövekként viselkednek. Ezek a kortárs építészet kompozíciós rendjében az ornamentika új lehetőségét jelentik. Az épület ugyanis nem egy feldíszített doboz, hanem az egész koncepció arányos része. Egy térbeli kollázsként, és a léptékek váltakozásának lehetőségeként jelenik meg a házon. Az ékkövek egy nagyobb felület kivágott részeként ülnek be a nagyobb léptékben tördelt tömegbe. Látszólagos folytatólagosságukkal egy szakadást jelentenek, ami a fotókivágás térbeli megjelenését jelenti.

Az épület tervezésekor ez a koncepció festményeken öltött testet. A Wrapped mass című festmény 2015-ben készült és azóta a Tiba Stúdió tulajdona. Az épületről készült további festmények az épületet művészi szemszögből dolgozzák fel. A kompozíciós játékok és a különböző elemek viszonyrendszerének lehetőségeit vizsgálják. A kortárs építészet számára természetes szabad formálás keretek közé szorított rendszerét mutatják. A gesztusfestészet által megteremtett érzelmi tér és a geometrikus szerkesztés, mint neutrális háttér viszonya érdekes. Ahogyan az épület homlokzata az ékkövek egyszerű háttereként működik, úgy a különböző felületek finom játékain is ez a kettősség látható.

Az épület tervezésének története egyfajta narratíva, ami személyes és professzionális szálon teremt kapcsolatot a festmények és az épület között. Nem egyszerű illusztrációja annak, hanem az építészeti koncepció művészi jellegének lenyomata.

 

 

Composition1-150x200cm-2018

Composition I.

  Oil on canvas

150 x 200cm -2018

Composition2-150x200cm-2018

Composition II.

  Oil on canvas

150 x 200cm -2018

thq-lobby

Wrapping silence

  Oil on canvas

100 x 120cm -2016

Composition4-200x150cm-2018

Composition III.

  Oil on canvas

150 x 200cm -2018

wrap

Wrapped mass

  Oil on canvas

110 x 110cm -2015